home

over mij

dienstverlening

opdrachtgevers

contact

 

Dienstverlening

Gezondheidsrechtelijke advisering en ondersteuning  

Mijn expertise is het klassieke gezondheidsrecht: de hulpverlener- patiënt/client relatie. Daarbij kunt u onder meer denken aan: uitvoering van de behandelingsovereenkomst en patientenrechten, beroepsgeheim en privacy, wilsonbekwaamheid en mentorschap, klachtrecht, maar ook voorlichting over wetgeving, de commnicatie daarover en coaching. 

Ik ben lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). 

Klachtbehandeling, bemiddeling en mediation

Behandeling van en bemiddeling/mediation bij klachten van clienten over de zorg- en dienstverlening en mediation bij conflicten tussen medewerkers onderling.

Als partijen een conflict hebben, kunnen zij ervoor kiezen een onafhankelijke derde in te schakelen die hen helpt er samen uit te komen. Een goede onderhandelingssfeer met respect voor elkaars standpunten is belangrijk. Uit ervaring weet ik dat bemiddeling of mediation vaak bevredigender is dan een formele procedure.
Ik ben geregistreerd bij Stichting Register Mediator 
(SRM).   

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit 

Gecertificeerd onafhankelijk en laagdrempelig extern vertrouwenspersoon voor non-profit en profit organisaties 

Het is zowel voor de medewerker als voor de organisatie belangrijk dat medewerkers bij een laagdrempelige, toegankelijke vertrouwenspersoon terecht kunnen. Opvang, begeleiding, voorlichting en advisering behoren tot mijn taken. 
Ik ben gecertificeerd vertrouwenpersoon (Hobéon) en lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).